Varsinais-Suomi ja Viro -kirjan taitto

Valmistuin Turun ammattikorkeakoulusta vuoden 2015 keväällä medianomiksi journalismin koulutuslinjalta. Valmistumista edelsi opinnäytetyö, jonka tein toimeksiantona Varsinais-Suomen Viro-keskukselle. Suunnittelin ja taitoin 300-sivuisen historiakirjan: Varsinais-Suomi ja Viro, Varsinais-Suomen Viro-keskus 20 vuotta. Työhön kuului myös kansien suunnittelu.


Tavoitteena oli hyvin monipuolisen ja kuvarikkaan aineiston saaminen eheäksi kokonaisuudeksi, joka on luettavuudeltaan hyvä ja kirjana mielenkiintoinen ja houkutteleva.
Tämä työ oli kaiken kaikkiaan erittäin mieluinen ja opin projektin aikana kirjan taittamisesta ja huomioon otettavista asioista todella paljon.

Opinnäytetyön kirjallisessa osiossa tarkastelen suunnitteluprosessin eri vaiheita ja tekemiäni visuaalisia ratkaisuja peilaten niitä kirjan taittamisen ohjeistuksiin. Pohdinnassa käyn läpi julkaisun tekemisen onnistumista, omaa osaamistani ja oppimiani asioita. Tämä dokumentti löytyy Theseuksesta (http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505198749).